Skip til hoved indholdet
    Hjem Personalepolitikker

Personalepolitikker

Arbejdsmiljø og sundhed

I Silkeborg Kommune er der stort fokus på sikre og sunde arbejdspladser.

Kompetence

I Silkeborg Kommune er det vigtigt, at have den rette kombination af viden og færdigheder, så nuværende og fremtidige opgaver kan løses kvalificeret.

Alkohol og rusmiddel

I Silkeborg Kommune hører alkohol og arbejde ikke sammen.Øvrige rusmidler er ulovlige, og de er derfor heller ikke accepterede på Silkeborg Kommunes arbejdspladser.

Ligestilling

Politikken skal medvirke til, at de overordnede personalepolitiske målsætninger nås blandt andet i forhold til rekruttering, kompetenceudvikling samt sundhed og arbejdsmiljø.

Løn

Uden at ville være lønførende ønsker Silkeborg Kommune til stadighed at være konkurrencedygtige på løn.

Røgfri arbejdstid

Silkeborg Kommune har en ambition om at være en røgfri kommune.

Senior

Seniorpolitikken handler om fortsat tilknytning og udvikling – ikke om afvikling

Sygefravær

Silkeborg Kommune prioriterer at have sunde arbejdspladser.

Personalepolitik

Silkeborg Kommunes personalepolitik sætter rammerne for, hvordan vi samarbejder om, og løser vores opgaver.

Silkeborg Kommune

Søvej 1
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 1000

Gå til: