Skip til hoved indholdet
    Hjem Personalepolitikker Senior

Senior

Silkeborg Kommune anser seniorer som attraktive medarbejdere med stor erfaring og viden til gavn for organisationen. Seniorpolitikken handler om fortsat tilknytning og udvikling – ikke om afvikling. Silkeborg Kommune ønsker med seniorpolitikken, at flere ældre medarbejdere får lyst til at fortsætte i jobbet og udskyde pensionstidspunktet, ligesom vi ønsker at tiltrække flere seniorer.

Formål

Seniorpolitikken skal være til gavn både for den enkelte medarbejder og for Silkeborg Kommune som arbejdsplads. Seniorpolitikken skal bidrage til at udvikle, tiltrække og beskæftige kompetente medarbejdere længst muligt og sikre en værdig afslutning på arbejdsforholdet.

Derfor vil Silkeborg Kommune:

  • Sikre mulighed for personlig og faglig udvikling i hele ansættelsesforholdet – også i de sidste år
  • Sikre, at medarbejderne bliver anerkendt og værdsat for deres arbejde og indsats
  • Fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne gennem hele arbejdslivet
  • Arbejde for at tilpasse medarbejdernes opgaver, så de kan fortsætte med at arbejde på en måde, der passer til deres evner og kapacitet
  • Tiltrække flere seniorer

 Seniorsamtale

Når medarbejderen er fyldt 60 år, skal medarbejderen tilbydes en seniorsamtale. Den kan indgå som en naturlig del af medarbejdersamtalen (MUS) eller holdes på andet tidspunkt. Seniorsamtalen skal sikre åben dialog om medarbejderens muligheder for at fortsætte i jobbet i fremtiden og evt. opretholde tilknytning til arbejdsmarked efter pensionering. Målet er at finde muligheder, der imødekommer individuelle behov under hensyn til arbejdspladsens opgaver og mål herunder bl.a. forventninger til hinanden, arbejdsopgaver, uddannelses- og udviklingsønsker, arbejdsmæssige udfordringer mm.

Seniorsamtaleskema til medarbejdere

Seniorsamtaleskema til ledere

Individuelle aftaler

Den seniorpolitiske rammeaftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet kan danne grundlag for individuelle senioraftaler/seniorordninger i de enkelte afdelinger og stabe. KL og forhandlingsfællesskabet har udarbejdet et inspirationskatalog med eksempler. I tilknytning til den centrale rammeaftale er der mellem Silkeborg Kommune og de faglige organisationer indgået en lokalaftale som du finder her.

Dialog om afslutning på arbejdslivet

Det skal være naturligt at tale om pension og alder. En konstruktiv og anerkendende dialog mellem arbejdsstedet og medarbejderen om alders rolle i arbejdslivet kan have stor indflydelse på de sidste år af arbejdslivet.

Det er håbet, at seniorpolitikken giver mulighed for et bedre og længere arbejdsliv.

Seniorpolitik aftaledel

Silkeborg Kommune har indgået aftale med FF, FTF og AC omkring aftalemuligheder for ansatte seniorer ved Silkeborg Kommune.

Aftaledel seniorpolitikken

Silkeborg Kommune

Søvej 1
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 1000

Gå til: