Skip til hoved indholdet
    Hjem Retningslinjer

Retningslinjer

Beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige

Retningslinjen har til formål at fastlægge rammerne for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige i Silkeborg Kommune med hjemmel i rammeaftale om det sociale kapitel §3.

Forebyggelse og håndtering af digitale krænkelser

Digitale krænkelser, der er at betragte som arbejdsrelateret psykisk vold, skal derfor forebygges og håndteres, som øvrige arbejdsrelaterede voldshændelser.

Forebyggelse og håndtering af stress

Denne retningslinje beskriver hvordan Silkeborg Kommunes arbejdspladser skal arbejde med at forebygge og håndtere stress.

Retningslinje for lyd og videooptagelser af samtaler og arbejdssituationer

Holdning til borgeres ønske om lyd-og videooptagelser under samtaler/møder, samt anbefalede tilgange til at håndtere konfliktfyldte situationer, hvor borgerne optager i det skjulte eller fremsiger trusler om at anvende det optagede materiale mod den enkel

Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger

Alle skal behandles med respekt, og har pligt til at omgås hinanden med anstændighed og ligeværd. Det indebærer, at vi accepterer hinandens forskelligheder, og at vi taler med hinanden, ikke om hinanden. Krænkende adfærd tolereres ikke.

Procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold

Proceduren skal fremme en struktureret og åben dialog mellem politikere, ledere og medarbejdere i Silkeborg Kommune omkring kommunens økonomiske prioriteringer og konsekvenserne af disse.

Forebyggelse og håndtering af sygefravær

Retningslinje for forebyggelse og håndtering af sygefravær

Forebyggelse og håndtering af vold og trusler og krænkende adfærd fra borgere mod medarbejdere

Retningslinje omkring vold og trusler fra borgere

Silkeborg Kommune

Søvej 1
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 1000

Gå til: