Skip til hoved indholdet
  Hjem Personalepolitikker Røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid

Silkeborg Kommune har en ambition om at være en røgfri kommune.

Silkeborg Kommune har en ambition om at være en røgfri kommune og kommunens tobaksstrategi har til formål at sikre:

 • Børn og unge beskyttes mod passiv rygning
 • Flere røgfrie borgere i Silkeborg Kommune
 • Flere røgfrie miljøer i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har indgået et partnerskab om Røgfri Fremtid sammen med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Partnerskabet er et stærkt signal om, at vi ønsker et samfund uden røg. Silkeborg Kommune bakker op om Røgfri Fremtids vision om et røgfrit Danmark i 2030, hvor ingen børn og unge under 18 år ryger. Link til Røgfri Fremtid

Rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ betydning for folkesundheden og tager flest leveår fra danskerne. Derfor er Silkeborg Kommunes partnerskab om Røgfri Fremtid en fundamental indsats for at fremme sundheden og nå målet om et røgfrit Danmark i 2030.

Som kommune er vi en vigtig offentlig aktør, når vi taler om sundhedsfremme og forebyggelse i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen – fx i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og i ældreplejen m.fl. Som kommune har vi sammen med staten, regionerne og civilsamfundet et fælles ansvar for en samlet forebyggelsesindsats.

Silkeborg Kommune er en stor arbejdsplads med mange berøringsflader. Ledere og medarbejdere har en væsentlig rolle i målet om en røgfri fremtid, ved at gå forrest som rollemodeller i kontakten med kommunens borgere.

Denne rygepolitik skal understøtte ønsket om at fremme folkesundheden og medvirke til at nå målet om et røgfrit Danmark i 2030.
Røgfri arbejdstid kan være en støtte til medarbejdere, der gerne vil kvitte tobakken. Silkeborg Kommune ønsker at medarbejdere lader være med at ryge i arbejdstiden og ønsker aktivt at støtte medarbejdere i at stoppe med at ryge.

Silkeborg Kommune indfører røgfri arbejdstid som en del af denne vision pr. 1. april 2021.

Silkeborg Kommune tilbyder medarbejdere gratis rygestopkurser i samarbejde med Sundhedshuset. Silkeborg Kommune kan understøtte medarbejdere med nikotinerstatning under rygestopkursus.

Røgfri arbejdstid

 1. Det er ikke tilladt at ryge i din arbejdstid.
 2. Det er ikke tilladt at ryge i Silkeborg Kommunes institutioner, bygninger, materiel, transportmidler, på kommunens matrikler og omkring kommunens bygninger.
 3. Det er ikke tilladt at ryge, når du bærer uniform fra Silkeborg Kommune.
  Du skal være særlig opmærksom på, at du repræsenterer Silkeborg Kommune. Hvis du ryger udenfor din arbejdstid, skal du derfor enten skifte tøj eller dække uniformen til.
 4. Røgfri arbejdstid omfatter alle former for tobak, herunder e-cigaretter og snus, tyggetobak samt øvrige tobaks- og nikotinprodukter, der ikke er godkendt som lægemidler.
 5. Særligt for Dagplejen
  Dagplejehjem er røgfri indendørs hele døgnet. Udendørs på de områder hvor børnene opholder sig og færdes i Dagplejens åbningstid.

En overtrædelse af rygepolitikken sanktioneres efter de almindelige ansættelsesretlige regler. Det vil altid være en konkret, individuel vurdering, hvordan en overtrædelse sanktioneres.
Hvis rygepolitikken ikke overholdes, vil din leder i første omgang tage en samtale med dig, og ud fra en individuel vurdering kan du få en påtale eller advarsel. Ved gentagelsestilfælde kan det medføre alvorligere ansættelsesretlige konsekvenser.

Særlige regler for arbejde i borgerens eget hjem, på væresteder o.l. 

Når medarbejdere udfører arbejde i borgerens eget hjem, kan medarbejdere blive udsat for passiv rygning.

Silkeborg Kommune kan på disse arbejdspladser ikke garantere en røgfri arbejdsplads. Ledelsen skal derfor, i et samarbejde med borgeren, aftale hvordan medarbejdere udsættes mindst muligt for passiv rygning.

På Væresteder og i lignende tilbud begrænses rygningen til et aflukket rygerum og det skal sikres, at røgen ikke spredes.

FAQ

Til rygepolitikken er der udarbejdet en vejledning (FAQ), der uddyber og tydeliggør rygepolitikkens enkelte elementer. Den læses på dette link FAQ Røgfri arbejdstid

Rygestopkursus

Som medarbejder ved Silkeborg Kommune kan du få vejledning til rygestop ved Sundhedshuset.

Du finder aktuelle kurser på Sundhedshusets hjemmeside.

 

Silkeborg Kommune

Søvej 1
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 1000

Gå til: