Skip til hoved indholdet
  Hjem Personalepolitikker Alkohol og rusmiddel

Alkohol og rusmiddel

I Silkeborg Kommune hører alkohol og arbejde ikke sammen. Borgerne og brugerne forventer at medarbejdere arbejder professionelt i relationen og derfor må medarbejdere ikke drikke alkohol i arbejdstiden, og de må ikke møde påvirkede på arbejde.

I Silkeborg Kommune hører alkohol og arbejde ikke sammen. Borgerne og brugerne forventer at medarbejdere arbejder professionelt i relationen og derfor må medarbejdere ikke drikke alkohol i arbejdstiden, og de må ikke møde påvirkede på arbejde.

Øvrige rusmidler er ulovlige, og de er derfor heller ikke accepterede på Silkeborg Kommunes arbejdspladser.

Politikken gælder for alle medarbejdere ved Silkeborg Kommune.

Formål

Formålet med Politikken om alkohol- og rusmidler er, at:

 • sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø
 • sikre et kompetent møde med borgeren
 • forebygge at medarbejdere udvikler misbrug af alkohol og/eller rusmidler
 • hjælpe medarbejdere, der har problemer med alkohol og/eller rusmidler


Undtagelser ved særlige lejligheder

Der kan undtagelsesvis serveres alkohol ved særlige lejligheder f.eks. mærkedage og særlige sociale arrangementer. Disse arrangementer bør fortrinsvis afholdes efter arbejdstids ophør og skal aftales med den lokale ledelse.

Medarbejdere, der har kontakt med borgere og brugere, herunder børn og unge under 18 år, må først indtage alkohol, når der ikke længere er borgerkontakt.

Konsekvenser for ansættelse

Det betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet og det kan få ansættelsesretlige konsekvenser i form af advarsel, afskedigelse eller bortvisning såfremt:
- medarbejderen ikke ønsker at modtage hjælp til ophør af misbrug af alkohol eller rusmidler
- hvis en medarbejder møder påvirket på sit arbejde
- hvis man indtager alkohol eller rusmidler i arbejdstiden

Kollega

Hvis du har mistanke om, at en kollega er påvirket af alkohol eller rusmidler, skal du gå til din leder. 

Som kollega er det vigtigt at du:

 • Accepter at det ikke er din opgave, at få den afhængige til at holde op med at drikke
 • Lad den afhængige tage ansvar for sit liv, og lad professionelle behandlere tage hånd om misbruget sammen med den afhængige
 • Ret din opmærksomhed mod dit eget velbefindende og arbejdsopgaver
 • Vær opmærksom på dine egne grænser – hvad vil du være med til
 • Vær opmærksom på, at du er med til at forøge problemet, hvis du tolerer misbrugsadfærden
 • Undgå tomme trusler. Gør alvor af det du siger, du gør!
 • Bryd tavsheden og søg hjælp hos en leder/TR/AMIR eller anden der kan tackle det ansvarligt

Leder

Ledere har pligt til at tage en samtale med en medarbejder, der viser tegn på at have et problem med alkohol eller rusmidler.

Det er vigtigt, at lederen:

 • Sikrer fuld fortrolighed
 • Giver aktiv støtte ved at tilbyde hjælp gennem konkrete handlinger

Hvis en medarbejder er påvirket på arbejdet, skal medarbejderen sendes sikkert hjem og lederen skal sørge at lave en opfølgning i forhold til, hvad der efterfølgende skal ske.

Når en medarbejder har et problem

Når en medarbejder har en ændret adfærd eller mistrives, skal lederen altid tage en samtale. Hvis der er formodet mistanke om et misbrug af alkohol eller rusmidler, skal lederen spørge medarbejderen om det og evt. forelægge medarbejdere konkrete udsagn og observationer fra andre.
Formålet med at tale med medarbejderen, der har et problem med alkohol eller rusmidler, er at gøre problemet synligt for medarbejderen, så vi kan tilbyde hjælp og stille krav om forandring.

Aktiv støtte

Arbejdspladsen forpligter sig til at give aktiv støtte til enhver medarbejder, der ønsker støtte til at komme ud af sit problem.

Hvis en medarbejder har et misbrug skal lederen guide medarbejderen og anvise behandling.

Den væsentligste forudsætning, for at arbejdspladsen kan støtte medarbejderen, er, at denne har erkendt sit misbrug og vil ændre på det ved at gå i behandling. Der er flere forskellige muligheder for behandling. Hvilken behandling skal aftales med egen læge eller Rusmiddelcenteret.

Kontakt

Du kan til enhver tid henvende dig på Rusmiddelcenter Silkeborg og få hjælp. Rusmiddelcentret tilbyder gratis hjælp til medarbejdere med et alkohol- eller rusmiddelproblem.

Se mere på Rusmiddelcentrets hjemmeside

Silkeborg Kommune

Søvej 1
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 1000

Gå til: