Skip til hoved indholdet
    Hjem Personalepolitikker Sygefravær

Sygefravær

Silkeborg Kommune prioriterer at have sunde arbejdspladser. Et godt arbejdsmiljø understøtter medarbejdernes sundhed og trivsel, og medvirker til et lavt fravær.

I Silkeborg Kommune arbejder vi med sygefravær ud fra et grundlæggende princip om at skabe balance mellem løsningen af opgaven på den ene side og hensynet til medarbejderen på den anden.

Vi har omsorg overfor vores medarbejdere, der hver dag yder en stor indsats og har derfor også forståelse for, at medarbejdere i perioder kan være fraværende.

Brugere og borgere forventer og er afhængige af, at medarbejderne og ledere leverer den kerneydelse, de er ansat til og derfor forventer vi også, at lederen har blik for at skabe balance igen.

Silkeborg Kommune ønsker at tilgodese alle parter med henblik på at sikre en optimal og kontinuerlig drift af arbejdspladsen.

Derfor vil Silkeborg Kommune:

  • Arbejde på, at sygefravær som følge af arbejdsskader og arbejdsbetingede sygdomme forebygges og nedbringes
  • Sikre en tidlig og aktiv indsats
  • Skabe åbenhed og dialog omkring sygefravær
  • Arbejde med individuelle løsninger og systematik omkring sygefraværet

Silkeborg Kommunes arbejde med nedbringelse af sygefraværet er organiseret i en samlet indsatsmodel, som skaber overblik, systematik og sammenhæng i arbejdet. Modellen er illustreret ved en Blomst, og indeholder følgende kerneelementer:

Sygemelding:

Sygemeldinger håndteres efter klare og faste procedurer. Løbende kontakt og forventningsafsteming er vigtigt i sugemeldingsforløb, og bidrager til fastholdelse og hurtigere tilbagevenden til jobbet for medarbejderen. 

Forebyggelse

Forebyggelse af sygefravlr dækker over mange typer af initiativer og indsatser. Helt overordnet arbejder vi i Silkeborg Kommune med 3 spor for forebyggelse:

Individuel indsats, lokale indsatser samt overordnede organisatoriske tiltag. I Silkeborg Kommune tilstræber vi, at forbyggelsen af sygefravær på arbejdspladsen sker ved at afdække og handle på de bagvedliggende årsager, så vi kontinuerligt skaber læring og mest mulig spredningseffekt i hele organisationen.

Data

Data er forudsætningen for, at organisaitonen har indblik i, hvordan sygefraværet idvikler sig, og hvor i organisationen udfordringerne befinder sig. Data skaber et afsæt for at træffe beslutninger om organisationens mål, og lokalt skal arbejdspladserne anvende data i forhold til at prioritere i den forebyggende indsats. 

Organisering

En klar organisering skal sikre en entydig ansvarsfordeling på alle niveauer og arbejdspladser. Arbejdet med sygefravær er organisatorisk forankret i Direktionen.

Sygefraværskoordination

I midten af de 5 kerneelementer står den centrale sygefraværskoordination. Koordinationen er centralt foankret i Organisation og Personale, og har til opgave at skabe drivkraft og dedikeret ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefraværet. 

Kulturen

Kulturen er stilken hele indsatsmodellen hviler på. Kulturen er måden vi samarbejder på, både generelt i organsationen og konkret på arbejdspladserne, og den er afgørende for, hvordan sygefraværet håndteres og udvikler sig. 

Silkeborg Kommune og den sygemeldte medarbejder har en fælles interesse og ansvar for at medarbejderen så hurtigt som muligt vender tilbage til arbejdspladsen og genoptager arbejdet.

Læs mere i retningslinjen for forebyggelse og håndtering af sygefravær

Opsigelse

Er medarbejderen ikke i stand til, inden for rimelig tid, at vende tilbage til stillingen evt. med jobtilpasninger, kan en opsigelse blive aktuel.

Sygdom er en privatsag

Fravær er et arbejdspladsanliggende.

Forebyggelse

Oplever du problemer eller forhold, der ikke fungerer på din arbejdsplads, er det vigtigt at tage en dialog med din leder/medarbejder.

Vi har flere forebyggende tilbud for ansatte, som:

Silkeborg Kommunes sundhedsordning
Personalegoder (kræver login)
Stressenheden (kræver login)
Krisehjælp (kræver login)

Silkeborg Kommune

Søvej 1
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 1000

Gå til: