Skip til hoved indholdet
  Hjem Personalepolitikker Arbejdsmiljø og sundhed

Arbejdsmiljø og sundhed

I Silkeborg Kommune er der stort fokus på sikre og sunde arbejdspladser.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø skabes af ledere og medarbejdere i fællesskab. Silkeborg Kommune som arbejdsgiver tager derfor et ansvar for at arbejde forebyggende i forhold til at skabe sunde arbejdspladser. Det kan både ske gennem lokale og centrale tiltag.

Et godt arbejdsmiljø er et samspil af de relationer, påvirkninger og vilkår, som vi arbejder under, og som kan bidrage til den enkeltes sikkerhed på kort sigt, samt til vores fysiske og psykiske sundhed på længere sigt. Sikkerhed, sundhed og trivsel er mere end blot fraværet af sygdom og arbejdsskader. Det er f.eks. også åben dialogkultur, hygiejne, samt gode arbejdsfællesskaber. Silkeborg Kommune ønsker derfor at skabe de gode rammer, hvor disse hensyn tages, den enkelte trives og er i stand til at løse opgaverne i en kompleks og foranderlig verden.

Det er vigtigt at der er fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv, da det er en forudsætning for at de ansatte kan løse opgaverne optimalt. Silkeborg Kommune tilstræber derfor størst mulig fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse.

De ansatte skal ikke udsættes for risici, der kan føre til arbejdsbetingede skader eller fysisk og psykisk nedslidning. Silkeborg Kommune arbejder systematisk på at nedbringe antallet af arbejdsulykker og sygefravær forårsaget af arbejdsmiljøet.

Silkeborg Kommune stræber efter, at der skal være balance mellem krav og ressourcer og at målene for arbejdet er klare. Den enkelte ansatte skal føle sig tryg ved at gå på arbejde og ikke udføre arbejde, hvor sikkerheden bringes i fare.

De overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet er fastlagt af

 • Lov om arbejdsmiljø
 • Silkeborg Kommunes MEDaftale
 • HovedMEDs overordnede mål og indsatser

Arbejdsmiljøet skal være på dagsordenen på alle niveauer i MEDorganisationen.

 • MEDorganisationen arbejder strategisk og systematisk med arbejdsmiljøet og sætter tydelige mål og aftaler indsatser for arbejdsmiljøarbejdet og sundhedsfremmende initiativer
 • Ledelsen, MEDorganisationen og arbejdsmiljøgrupperne skal have den nødvendige viden om de gældende regler i arbejdsmiljøloven og Silkeborg Kommunes retningslinje
 • Der skal på alle niveauer skabes systematik og udvikling i arbejdsmiljøarbejdet
 • Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde skal altid tænkes ind som en naturlig og integreret del af alle aktiviteter og beslutninger
 • Ledelsen har ansvaret for at sikre at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Den enkelte medarbejder har ansvar for sin egen og sine kollegers sikkerhed og har pligt til at følge de givne retningslinjer og instrukser for arbejdets udførelse
 • Der skal være fokus på læring af konkrete hændelser til gavn for forebyggelse på den enkelte arbejdsplads og i organisationen
 • HovedMED er ansvarlig for at planlægge og koordinere overordnede indsatsområder for at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø

Silkeborg Kommunes Arbejdsmiljøhåndbog indeholder gældende vejledninger for arbejdsmiljøorganisationens og MEDorganisationens arbejde.

Arbejdsmiljøhåndbog

Læs mere om vores arbejdsmiljø i Arbejdsmiljøhåndbogen

Silkeborg Kommune

Søvej 1
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 1000

Gå til: