Skip til hoved indholdet
    Hjem Personalepolitikker Personalepolitik

Personalepolitik

Silkeborg Kommunes personalepolitik sætter rammerne for, hvordan vi samarbejder om, og løser vores opgaver. Kommunen er én organisation, og skal ses som en helhed, og denne politik gælder for alle ansatte.

I Silkeborg Kommune er medarbejderne den væsentligste ressource. Vi ønsker et forpligtende arbejdsfællesskab for at styrke ledere og medarbejderes arbejdstilfredshed og ansvarlighed for trivslen, og arbejdspladsens resultater. Lederne i Silkeborg Kommune ser medarbejderne, som kompetente og vigtige medudviklere i skabelsen af attraktive arbejdspladser, og medarbejdere og ledere har et fælles ansvar for, at det lykkes.

I arbejdsfællesskabet samarbejder vi, og gør hinanden bedre. Vi har og viser tillid til hinanden. Tillid til, at vi gør vores bedste, og vil hinanden det bedste. Det er vitaminer til et motiverende og udviklende arbejdsliv.

Den enkelte ansatte skal i høj grad have indflydelse på deres egen arbejdsdag. Ledere og medarbejdere har en stor grad af frihed og fleksibilitet i deres arbejdsliv. Vi er forskellige, og er forskellige steder i livet, og derfor vil vi tilstræbe at give plads til de behov, der kommer deraf.

Silkeborg Kommunes værdier

Dialog, Dynamik, Kvalitet og Sammenhæng er grundlæggende for vores beslutninger og måden, vi samarbejder og løser vores opgaver på – også i en foranderlig tid.

Dialog

Ledere og medarbejdere har en åben dialogkultur, hvor vi inddrager, involverer og har respekt for forskellige perspektiver og holdninger. Vi taler sammen med det formål at finde fælles løsninger. Vi gør hinanden opmærksom på, når der opstår udfordringer, og vi er tilgængelige for hinanden.

Kvalitet

Ledere og medarbejdere har høj faglighed, og leverer den bedste opgaveløsning inden for den givne ramme. Vi har veluddannede medarbejdere, som er med til at gøre en forskel.

Dynamik

Ledere og medarbejdere følger og påvirker udviklingen i samfundet, og arbejder med nye tilgange og tilpasninger i forhold til løsning af vores opgaver.

Sammenhæng

Ledere og medarbejdere tænker i helheder, når der løses opgaver – og søger samarbejde på tværs. Vi vil understøtte samarbejdende fagligheder.

Ansættelse

Silkeborg Kommune ansætter den bedst egnede ansøger ud fra de faglige og personlige kompetencer, der passer til krav, forventninger og indhold i stillingen.

I ansættelsesprocessen vægtes ansøgerens kompetencer i forhold til såvel nuværende som fremtidige krav. Ansøgeren skal være indstillet på løbende at udvikle sig fagligt og personligt.

Silkeborg Kommune ser forskellighed som en styrke og en kvalitet. Når der bliver ansat nye medarbejdere og ledere, ser vi gerne en spredning i alder, køn samt etnisk og kulturel baggrund. Silkeborg Kommune er en rummelig arbejdsplads, hvor der bliver taget socialt ansvar.

Medarbejdere og ledere ved Silkeborg Kommune, vil blive en del af en attraktiv arbejdsplads, med meningsfulde opgaver og gode arbejdsforhold. Lønnen skal være konkurrencedygtig i forhold til omgivelserne, og vi tilstræber ensartethed i lønnen i sammenlignelige stillinger.

Silkeborg Kommune vil tage imod og støtte nye medarbejdere og ledere, så de hurtigt bliver fortrolige med deres nye arbejdsplads. Det gælder såvel arbejdsopgaver, visioner, værdier og mål som den kultur, der knytter sig til Silkeborg Kommune og det pågældende arbejdssted. Derfor vil der altid være introduktion til nye medarbejdere og ledere.

Ledelse

Lederen har til opgave at motivere og sætte retning, skabe rammer og følge op. Ledelse er at vise tillid til, at medarbejderen løser opgaven bedst muligt inden for rammen, både fagligt og økonomisk. Medarbejderne skal opleve overensstemmelse mellem krav og forventninger og have passende udfordringer i arbejdet.
Medarbejderudviklingssamtaler
Hvert år får alle medarbejdere tilbud om en medarbejderudviklingssamtale (MUS). Det er obligatorisk at deltage hvert andet år. MUS-samtalen er en planlagt, forberedt og systematisk samtale mellem leder og medarbejder, hvor der er fokus på medarbejderens trivsel, opgaveløsning og udvikling. Det er lederens ansvar at tage initiativ til samtalen og sende materiale til medarbejderen, så der er tid til at forberede sig til samtalen.

Tillidsvalgte

Alle medarbejdere ved Silkeborg Kommune har ret til medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Der er direkte og indirekte medindflydelse og medbestemmelse gennem tillidsvalgte medarbejdere. Silkeborg Kommune prioriterer, at der er et godt samarbejde og en god dialog mellem ledelse og tillidsvalgte.

Opsigelse

Lever medarbejdere og ledere ikke op til kravene i ansættelsen, eller misligholder deres ansættelsesforhold, kan konsekvensen blive, at den pågældende bliver opsagt fra sin stilling. En afsked begrundet i manglende faglige eller personlige kompetencer må aldrig komme som en overraskelse, og vil ikke ske uden forudgående dialog.

Godkendt i HovedMED 25. august 2022
Silkeborg Kommune

MED aftale


I Silkeborg Kommune har ledere og medarbejdere indgået en MED aftale omkring medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere i Silkeborg Kommunes MEDaftale

Silkeborg Kommune

Søvej 1
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 1000

Gå til: