Retningslinjer omkring håndtering af chikane er under udarbejdelse.