Bekymring for kollega eller leder

Som kollega eller medarbejder vil du i nogle tilfælde være den første, der bliver bekymret og undre dig over din kollegas eller din leders ændrede adfærd.

Har I lavet nogle aftaler kollega-kollega eller leder-medarbejder imellem (beskrevet i de lokale retningslinjer), så I ved, hvordan I skal reagere. Og ellers gælder følgende:
Tilbyd din hjælp til den stressramte kollega og fortæl gerne, at du er bekymret.
Vær forsigtig med at give råd; der er mange gode råd når det gælder stress og den stressramte kan blive meget forvirret eller få dårlig samvittighed, hvis vedkommende får mange forskellige råd til at håndtere stress.
Hjælp din kollega med at opsøge hjælp, så du sikrer, at der er nogle, der tager hånd om situationen.
Inddrag nærmeste leder
Hvis det er din leder, inddrag de tillidsvalgte kolleger (AMiR eller TR) som har mulighed for at inddrage leder over leder, hvis det er nødvendigt.