Under stress

Dette afsnit har fokus på, hvordan I håndterer stress, når den opstår på arbejdspladsen.

I håndteringen er der opgaver og ansvar, der påhviler leder, ligesom der i afsnittet beskrives hvilket ansvar og hvilke opgaver, der skal drøftes og løses i et samarbejde mellem ledelse og de tillidsvalgte medarbejdere.
Men der er også viden og svar og hente, hvis du blot er en bekymret medarbejder/kollega.