Under


  • Være opmærksom på dit eget stressniveau og gå forrest som rollemodel
  • Handl i tide, hvis du får viden om, at en medarbejder/leder er arbejdsmæssigt belastet
    • Erfaringer fra kommunens krise- og coachordning viser, at det vigtigste for den stressramte er, at han/hun føler sig mødt og lyttet til.
    • Jo før du får hjulpet medarbejderen, jo større chance er der for, at han/hun undgår et stresskollaps med uger eller måneders fravær som følge
    • Afhold trivselssamtaler med den stressramte om opgaver og fjerne de opgaver, der presser
    • Når du har talt med den stressramte, kan det være en god idé at orientere kollegerne om den pågældendes tilstand. Det skal dog altid ske i enighed med den stressramte! Ved samme lejlighed kan du få afklaret, hvordan resten af teamet trives, og hvordan opgaverne bedst kan løses i den periode, hvor den stressramte er fraværende