Hvor kan I hente hjælp

Både som leder og tillidsvalgte kan I altid hente hjælp og sparring, i forhold til stress på arbejdspladsen.

I kan kontakte:
HR Arbejdsmiljø, Organisation & Personale

Silkeborg Kommune har desuden forskellige tilbud om støtte, hvis en medarbejder eller leder har trivselsproblemer på arbejdspladsen eller privat, som gør, at han/hun ikke kan fungere i sit arbejde.

• Silkeborg Kommunes Kriseordning herunder Stressenheden, Debrifings-samtaler, psykologordning og coaching Det er kun leder, der kan kontakte kriseordningen på tlf. 8970 1299
• Stressenheden er et særligt tilbud til stress-ramte medarbejdere, hvor der tilbydes individuelle samtaleforløb:
http://siko.silkeborg.dk/medarbejdere/personalehaandbog/hjaelp-ved-sygdom,-stress-og-skader/stress