Efter


  • Kontakt personalekonsulenten, hvis den stressramte er sygemeldt, og du er i tvivl om f.eks. syge-/fraværssamtaler m.m.
  • Slip ikke den stressramte, men sørg for, at han/hun bevarer tilknytningen til arbejdspladsen. Her er vores sygefraværsportal et redskab til dig som leder. Den stressramte kan have brug for samtaler med en psykolog eller coach, men vil også have gavn af samtaler med dig som leder i forhold til tilbagevenden m.m.
  • Når den stressramte skal vende tilbage til arbejdet, er det vigtigt, at det sker gradvist og med langsom optrapning i tid og opgaver. Dette sker i en løbende dialog med dig som leder