Udsættes man enten som medarbejder eller leder for krænkende handlinger af en vis grovhed og/eller hyppighed, viser forskning på området, at det kan medføre reaktioner, der spænder fra svag uro og ængstelse til kronisk stress. Reaktioner og symptomer kan spænde over:

·       Kropslige reaktioner som hovedpine, mave-/tarmproblemer, kvalme og allergiske reaktioner og besvimelser.

·       Psykiske reaktioner som ængstelse, uro, anspændthed, depression, apati og manglende selvtillid. Desuden kan der være tale om hukommelses- og koncentrationsproblemer, irritabilitet og aggressivitet.

·       Adfærdsmæssige reaktioner som passivitet, rastløshed, søvnløshed, nedsat arbejdsevne, tendens til at isolere sig fra kolleger, sygefravær, ønsker om at forlade arbejdspladsen og opsigelse.

De nævnte reaktioner er advarselssignaler, som både kollega og leder skal være opmærksom på. Reaktionerne kan være midlertidige, men de kan blive kroniske, hvis de krænkende handlinger er meget alvorlige eller fortsætter over lang tid. Nogle krænkede udvikler symptomer på posttraumatisk stress-syndrom (PTSD).