Formål

I Silkeborg Kommune har vi pligt til at sikre, at medarbejdere ikke udsættes for risici, der kan føre til arbejdsbetingede skader eller fysisk og psykisk nedslidning [Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitik, Silkeborg Kommune]. Alle skal behandles med respekt, og har pligt til at omgås hinanden med anstændighed og ligeværd. Det indebærer, at vi accepterer hinandens forskelligheder, og at vi taler med hinanden, ikke om hinanden. Krænkende adfærd tolereres ikke. 

Vi har i Silkeborg en åben dialog kultur, der indebærer at både ledere som medarbejdere åbent kan sige til, hvis noget er, som det ikke skal være, og hvor den daglige dialog mellem medarbejdere samt mellem leder og medarbejdere vægtes højt. Alle har derfor ret og pligt til at reagere, og gøre opmærksom på, når ledere eller medarbejdere udviser krænkende adfærd.

Nedenstående retningslinje har til formål at tydeliggøre arbejdsmiljølovgivningen på området samt anvise hvordan du som leder og medarbejder skal handle, hvis du selv eller andre omkring dig, oplever krænkende adfærd på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at understrege at denne retningslinje omhandler krænkende handlinger fra kollega mod kollega og fra leder mod medarbejder (eller omvendt).  Krænkende handlinger, herunder mobning og chikane fra borgere håndteres i henhold til ’Retningslinjen omkring forebyggelse og håndtering af vold, trusler og krænkende adfærd’, som du finder HER

 

Reglerne på området

I henhold til arbejdsmiljølovgivningen gælder det, at det i forbindelse med arbejdets udførelse skal sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane [§ 9a, Bekendtgørelse om arbejdets udførsel].  Silkeborg Kommunes retningslinje på dette område følger desuden Arbejdstilsynets vejledning [AT vejl. 4-3-1.]

Retningslinjen som pdf-fil