Forebyggelseshjulet 

Se billedet i stor format (pdf)

I Silkeborg Kommune arbejder vi med to tilgange til forebyggelsen:

  • en udviklende tilgang, der skal sikre, at medarbejdere har de nødvendige kompetencer
  • en beskyttelsesorienteret tilgang, der skal sikre, at medarbejdere har klare aftaler og retningslinjer for, hvordan de skal udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Medarbejderne skal vide, hvordan de skal handle, hvis de eller en kollega udsættes for vold og hvordan de hjælper den kollega, der udsættes for vold.

Derfor skal vi på arbejdspladserne:

  • Identificere vold, trusler og krænkende adfærd ved at sætte det på dagsordenen og systematisk tale om de hændelser, der opstår i det daglige arbejde.
  • Iværksætte handlinger, der reducerer antallet og alvorligheden af voldelige og krænkende hændelser mest muligt
  • Sikre at medarbejderne har de fornødne kompetencer i forhold til målgruppe og håndtering af konflikter
  • Arbejde med de fysiske rammer, arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes sikkerhedsadfærd omkring borgeren
  • Arbejde med risikovurderinger og inddrage borgeren i risikovurderingen, når det er muligt.
  • Følge retningslinjerne for registrering og anmeldelse af vold, trusler og chikane
  • Udarbejde analyse og sikre opfølgning på hændelser med vold, trusler og chikane

Voldsforebyggelse kræver et kontinuerligt fokus og en systematisk tilgang, hvor arbejdspladsen hele tiden skal tilstræbe, at blive bedre til at forebygge og håndtere vold.
Arbejdet med dette skal ses som en cirkulær proces, hvor vi lærer af de hændelser som opstår.