Retningslinjer og instrukser

Når I har skabt overblik over de situationer, hvor der er en særlig risiko, skal I aftale, hvordan de skal håndteres. Lokale retningslinjer er nødvendige at aftale, for de skaber tryghed, tydelighed og sikkerhed. God praksis afhænger af fælles adfærd, som I får gennem et kontinuerligt samarbejde og god dialog. En splittet medarbejdergruppe skaber tøven og usikkerhed i de kritiske situationer, hvor I skal være sikre på, hvordan I skal handle. Det betyder, at I kan risikere flere voldssituationer og at I ikke kan standse dem, hvis de opstår. 

Instrukser kan gives af ledelsen og gives i arbejdssituationer, hvor der er en særlig risiko i arbejdet – og hvor der under ingen omstændigheder må tages en individuel vurdering i arbejdssituationen.

Instruksen tilsidesætter altså de aftalte retningslinjer fx i en tid eller i en konkret situation, hvor I skal tage yderligere forholdsregler end I plejer – udelukkende for at varetage Jeres sikkerhed.

I skal udarbejde lokale retningslinjer, der beskriver, hvordan I vil forebygge og håndtere vold, trusler og anden krænkende adfærd hos Jer - ud fra modellen Forebyggelseshjulet

Introduktion og oplæring

Fagligt kvalificerede medarbejdere og fælles tilgang og metoder er en central del af det voldsforebyggende arbejde.

Som ny medarbejder er det vigtigt, at blive introduceret til de risici I har i arbejdet. Det handler også om at blive introduceret til jeres arbejdsgange og aftalte retningslinjer, samt at  nye medarbejder får mulighed for at blive sidemandsoplært af erfarne kolleger.
Også vikarer, studerende og praktikanter har et særligt behov for introduktion og oplæring.