Kriseplan, kriseberedskab eller ambulancebreve. Kært barn har mange navne. Ordene dækker over en plan, hvor arbejdsstedet sørger for, at medarbejderen får psykisk og praktisk støtte til at bearbejde en voldsepisode. Hvis hjælpen udebliver, kan den voldsramte føle sig dobbelt krænket og afvist af arbejdsstedet.

Kriseplanen skal beskrive:

  • I hvilke situationer den skal træde i kraft
  • Den nærmeste kollegas og lederens rolle
  • Hvem giver psykisk førstehjælp?
  • Evt. psykolog bistand (Silkeborg Kommunes krisehjælp)

I kriseplanen kan der også indgå en liste over de personer, som den enkelte medarbejder ønsker skal yde psykisk førstehjælp, og nogle retningslinjer for, hvordan hjælpen skal gives.

Eksempel på kriseplan 

Eksempel på ambulancebrev