Kompetenceudvikling handler om altid at kunne matche de faglige udfordringer I står over for.

Det handler om at kende den målgruppe vi arbejder med, fx borgerens diagnose og særlige behov.

Derudover er det vigtigt at sørge for, at medarbejderne har kompetencer i konflikthåndtering, kommunikation og signalaflæsning, dit eget kropssprog, træning i frigørelses- og fastholdelsesteknikker samt psykisk førstehjælp.