Alle nyansatte medarbejdere gennemfører indenfor det første ½ år en konflikthåndteringsuddannelse. Alle medarbejdere gennemfører ½ dags vedligehold af deres konflikthåndteringskompetencer min. én gang årligt. Vi uddanner vores egne medarbejdere til at være ”vedligeholdelsesinstruktører” i frigørelses – og fastholdelsesteknikker – og disse klædes på til at undervise kolleger. Vedligeholdelsesinstruktøren modtager selv undervisning én gang årligt.

Medarbejderne uddannes ud fra to niveauer:

Lavt risikoniveau:

1 dag – Grunduddannelse (varetages af administrationen)
det juridiske felt: lovstof(magtbekendtgørelse, nødværgeret);
Konfliktens felt: kommunikation, konfliktforebyggelse, kropssprog, konflikthåndtering
Hvor konflikten ikke er fysisk

Højt risikoniveau:

2 dage - Grunduddannelse + lovstof (magtanvendelse, nødværge, nødret) + systematiske Borgerprofiler/risikoprofiler + 1 dags psykofysisk træning
Psykisk førstehjælp/Defusing – Krav om vedligeholdelse med egen uddannet vedligeholdelsesinstruktør
Hvor konflikten kan blive fysisk

 


Den endelige kompetenceplan for konflikthåndtering godkendes efterår 2016