Brugerinddragelse kan styrke borgerens selvbestemmelse og selvtillid og medvirke til at skabe et respektfuldt og ligeværdigt forhold mellem borgere og personale.

Vold er ofte et udtryk for en borgers afmagt, frustration, utryghed eller fortvivlelse. Derfor har det meget at sige, hvordan medarbejdere og borgere taler sammen, og hvilken holdning medarbejderne har til brugerne.

Det kan øge brugernes livskvalitet, når de er med til at tage beslutninger om deres egen hverdag. Og I kan bedre målrette Jeres arbejde, når I har en god forståelse for brugerne og deres måde at opfatte hverdagen på.