Ledere har pligt til at sikre sine gravide medarbejdere mod påvirkninger, der kan indebære fare for graviditeten. Hvis arbejdet er forbundet med en særlig risiko for vold, skal lederen vurdere, om og hvornår der er behov for at træffe foranstaltninger til at beskytte den gravide.