Faglig udvikling
Et højt kompetenceniveau i et team eller i en gruppe af medarbejdere handler også om, at kunne se og tale om styrker og svagheder hos hinanden. Det er ikke nødvendigvis alle, der har kompetencerne til at løse den samme opgave, ligesom den erfarne medarbejder, der får de svære opgaver, også kan få behov for at trække sig eller ”få ladet batterierne op”.

Kendskab til borgeren er essentiel for fagligheden og sætter os i stand til at forebygge vold ved at kunne:

  • fange frustrationssignaler hos borgeren tidligt
  • hjælpe borgeren, via god dialog, til at se andre og bedre udveje
  • De arbejder med at episoder med vold mod en medarbejder efterfølgende fører til læring på arbejdspladsen

 
Supervision
Supervision er en metode til systematisk at analysere vanskelige situationer og udvikle den enkeltes faglighed i praksis. Supervision adskiller sig fra krisehjælp ved at være forandrings- og udviklingsorienteret.

Supervision bidrager til, at følelser ikke hober sig op, men får afløb og bliver omsat til læring. Supervision og krisehjælp er ikke det samme. Ved krisehjælp følger og støtter man en voldsramt, som bearbejder en oplevet hændelse. Derfor skal supervision ikke gives til nyligt voldsramte, men derimod til ansatte, som er i udviklingsforløb, og som ikke skal bruge deres psykiske ressourcer på at bearbejde en voldsom oplevelse.