Det siger reglerne om alene-arbejde:
“Hvis den ansatte går alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. Det skal sikres, at kun ansatte, der har fået passende instruktion, har adgang til opgaver/områder, hvor der er en særlig fare”

Ledelsen skal sikre, at der på enhver arbejdsplads, som varetager opgaver i forhold til borgere med udadreagerende og risikobetonet adfærd, udarbejdes retningslinjer for alene-arbejdet.

Alene-arbejde defineres som en arbejdsproces, hvor medarbejderen er alene med borgeren - og hvor medarbejderen er i en særlig sårbar situation og hvor der ikke er umiddelbar mulighed for at få hjælp fra en kollega.

Lederen skal sørge for, at medarbejderne er instrueret i, hvornår det er nødvendigt, at flere medarbejdere varetager kontakten med borgere, samt hvilke forholdsregler der skal tages, når medarbejderne er alene om at varetage kontakten til borgeren.

Anråbe hjælp
I skal forholde Jer til hvordan I sikrer, at medarbejderen kan få akut hjælp, når der opstår situationer, der bliver svære og hvor medarbejderen er alene med en borger, som kan være udadreagerende.
Hvis det ikke er muligt at anråbe en kollega, så er det et krav, at I skal kunne få hjælp ved at anvende alarmer.

Hvis I på arbejdspladsen har vurderet og aftalt at der skal være 2 medarbejdere omkring en borger, så må medarbejdere aldrig gå ind til borgeren alene. Medarbejdere må aldrig tage chancer. Det er bedre at trække sig og vente på at I er de fornødne antal medarbejdere om opgaven.