Silkeborg Kommunes krisehjælpsordning tilbyder medarbejdere, der har været udsat for vold, trusler om vold eller har overværet voldsomme hændelser, individuelle samtaler hos en psykolog. Debriefing til en gruppe kan også være et tilbud.


I kan her læse mere om Silkeborg Kommunes psykologisk krisehjælp- og coachordning