Denne retningslinje understøtter Silkeborg Kommunes Arbejdsmiljø og Sundhedspolitik.
Retningslinjen beskriver hvordan Silkeborg Kommunes arbejdspladser skal arbejde med at forebygge og håndtere vold, trusler og anden krænkende adfærd.

Arbejdsmiljø og Sundhedspolitikken tilkendegiver at medarbejderne skal føle sig trygge ved at gå på arbejde og ikke udføre arbejde, hvor medarbejderens sikkerhed bringes i fare.

Det er derfor ikke acceptabelt, at medarbejdere i forbindelse med deres arbejde udsættes for vold, trusler eller anden krænkende adfærd.

 

Hvad er vold?

Vold har mange facetter og kan spænde fra en rå tone, chikane, trusler til den fysiske vold.

Silkeborg Kommune anvender Arbejdstilsynets definition på vold:

Fysisk vold er angreb mod kroppen, fx: overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, bid, krads eller spyt.

Psykisk vold er trusler om vold, der fremsættes over for medarbejdere, fx mundtlige trusler mod medarbejdernes sikkerhed, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk mod arbejdspladsen eller trusler, der vedrører medarbejdernes familie, venner eller andre nærtstående personer eller medarbejdernes ejendele. Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller i form af tegninger.

Samt anden krænkende adfærd, fx ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn. Psykisk vold, også benævnt chikane, kan også udøves via elektroniske medier som sms, e-mail og hjemmesider.

Når der i nedenstående skrives vold dækker det over alle 3 definitioner

 

Retningslinjen som pdf-fil