Sygefravær

Silkeborg Kommune prioriterer at have sunde arbejdspladser.
Et godt arbejdsmiljø understøtter medarbejdernes sundhed
og trivsel, og medvirker til et lavt fravær.

I Silkeborg Kommune arbejder vi med sygefravær ud fra et grundlæggende princip om at skabe balance mellem løsningen af opgaven på den ene side og hensynet til medarbejderen på den anden.

Vi har omsorg overfor vores medarbejdere, der hver dag yder en stor indsats og har derfor også forståelse for, at medarbejdere i perioder kan være fraværende.

Brugere og borgere forventer og er afhængige af, at medarbejderne og ledere leverer den kerneydelse, de er ansat til og derfor forventer vi også, at lederen har blik for at skabe balance igen.

Silkeborg Kommune ønsker at tilgodese alle parter med henblik på at sikre en optimal og kontinuerlig drift af arbejdspladsen.

Derfor vil Silkeborg Kommune:
• Arbejde på, at sygefravær som følge af arbejdsskader og
arbejdsbetingede sygdomme forebygges og nedbringes
• Sikre en tidlig og aktiv indsats
• Skabe åbenhed og dialog omkring sygefravær
• Arbejde med individuelle løsninger og systematik
omkring sygefraværet

Silkeborg Kommunes arbejde med nedbringelse af sygefraværet er organiseret i en samlet indsatsmodel, som skaber overblik, systematik og sammenhæng i arbejdet. Modellen er illustreret ved en Blomst, og indeholder følgende kerneelementer:

Billede af sygefraværsblomst

Se detaljer omkring blomst modellen her

Læs mere om de enkelte kernelementer i Silkeborg Kommunes retningslinje for sygefravær.

Silkeborg Kommune og den sygemeldte medarbejder har en fælles interesse og ansvar for at medarbejderen så hurtigt som muligt vender tilbage til arbejdspladsen og genoptager arbejdet.

OPSIGELSE

Er medarbejderen ikke i stand til, inden for rimelig tid, at vende tilbage til stillingen evt. med jobtilpasninger, kan en opsigelse blive aktuel.

SYGDOM ER EN PRIVATSAG

Fravær er et arbejdspladsanliggende.

Politikken som pdf-fil