Rygning på institutioner og skoler for børn og unge under 18 år

Man må ikke ryge på matriklen i børneinstitutioner, skoler, uddannelsessteder, døgninstitutioner, anbringelsessteder og lignende for børn og unge under 18 år. Rygeforbuddet omfatter alle arealer både indendørs og udendørs.
  • Rygeforbuddet gælder både på kommunens og selvejende institutioner.
  • Rygeforbuddet omfatter alle, der opholder sig på matriklen – også håndværkere, forældre mv.
  • Rygeforbuddet gælder også, når institutionens lokaler bliver brugt til andre formål (af foreninger, til skolefester mv.)