Lederens ansvar

Lederen skal sørge for, at medarbejdernes rygning ikke er til gene for udførelsen af det daglige arbejde. Lederen må derfor sikre, at medarbejderne kun ryger i det omfang og på tidspunkter, hvor det kan forenes med opgaverne og forholdene på arbejdsstedet.

Det er lederens ansvar at sørge for, at medarbejderne anvises et sted udendørs, hvor der må ryges.