Medarbejderen har ansvaret for at ’gribe bolden’ og opsøge relevant kompetenceudvikling. Det sker bl.a. ved, at man deltager aktivt arbejdspladsens almindelige udvikling.

 Dette gøres bl.a. ved at være åben overfor at:

  • sætte sin viden i spil i dagligdagen
  • dele ud af sine kompetencer
  • udveksle viden og sparre med sine kollegaer og samarbejdsparter
  • indgå i nye opgaver
  • løse opgaver på tværs af faggrænser, funktioner og opgaveområder
  • deltage i faglige netværk
  • være opmærksom på den faglige udvikling