Lederen har det overordnede ansvar for at skabe rammer og mulighed for, at medarbejderne udvikler deres kompetencer i hverdagen. Lederen skal have et særligt fokus på medarbejderens kompetenceudvikling, når der afholdes MUS og udarbejdes individuelle kompetenceudviklingsplaner.

Eksempler på rammer og muligheder kan være:

  • faglig sparring
  • sidemandsoplæring
  • arbejde med nye opgaver og projekter
  • mentorordninger, hvor vi lærer af en erfaren kollega
  • coaching, supervision og sparring
  • deltagelse i netværk
  • deltagelse i interne/eksterne uddannelses- og udviklingsforløb (efter-/videreuddannelse)
  • indgå i nye samarbejdsrelationer, jobrokering og jobskifte