I Silkeborg Kommune er det vigtigt, at have den rette kombination af viden og færdigheder, så nuværende og fremtidige opgaver kan løses kvalificeret. Derfor er det en forudsætning, at der i fællesskab løbende udvikles faglige og personlige kompetencer, så alle er klar til at imødekomme fremtidige krav og forventninger.

Det betyder at kompetenceudviklingen skal:

  • understøtte arbejdspladsens opgaver og mål
  • være med til at bevare og udvikle medarbejderens værdi på arbejdsmarkedet

I Silkeborg Kommune arbejder vi systematisk med kompetenceudvikling med udgangspunkt i strategier og mål samt i forbindelse med den løbende evaluering på opgaver.

Vi skal være beviste om, at vi udvikler os i hverdagen og gennem udførelse af det daglige arbejde. Særligt når vi udfordrer os selv og hinanden i forbindelse med nye måder at løse opgaverne på, og ved at indgå i nye relationer når dette er muligt.

Kompetenceudviklingsplan
I Silkeborg Kommune skal alle medarbejdere en gang årligt have udarbejdet en skriftlig kompetenceudviklingsplan. Den laves typisk i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Politikken som pdf-fil