Når en medarbejder har en ændret adfærd eller mistrives, skal lederen altid tage en samtale. Hvis der er formodet mistanke om et misbrug af alkohol eller rusmidler, skal lederen spørge medarbejderen om det og evt. forelægge medarbejdere konkrete udsagn og observationer fra andre.

Formålet med at tale med medarbejderen, der har et problem med alkohol eller rusmidler, er at gøre problemet synligt for medarbejderen, så vi kan tilbyde hjælp og stille krav om forandring.

Aktiv støtte
Arbejdspladsen forpligter sig til at give aktiv støtte til enhver medarbejder, der ønsker støtte til at komme ud af sit problem.

Hvis en medarbejder har et misbrug skal lederen guide medarbejderen og anvise behandling.

Den væsentligste forudsætning, for at arbejdspladsen kan støtte medarbejderen, er, at denne har erkendt sit misbrug og vil ændre på det ved at gå i behandling. Der er flere forskellige muligheder for behandling. Hvilken behandling skal aftales med egen læge eller Rusmiddelcenteret.