Hvis du har mistanke om, at en kollega er påvirket af alkohol eller rusmidler, skal du gå til din leder. 

Som kollega er det vigtigt at du:

  • Accepter at det ikke er din opgave, at få den afhængige til at holde op med at drikke.
  • Lad den afhængige tage ansvar for sit liv, og lad professionelle behandlere tage hånd om misbruget sammen med den afhængige.
  • Ret din opmærksomhed mod dit eget velbefindende og arbejdsopgaver.
  • Vær opmærksom på dine egne grænser – hvad vil du være med til.
  • Vær opmærksom på, at du er med til at forøge problemet, hvis du tolerer misbrugsadfærden.
  • Undgå tomme trusler. Gør alvor af det du siger, du gør!
  • Bryd tavsheden og søg hjælp hos en leder/TR/AMIR eller anden der kan tackle det ansvarligt.