I Silkeborg Kommune hører alkohol og arbejde ikke sammen. Borgerne og brugerne forventer at medarbejdere arbejder professionelt i relationen og derfor må medarbejdere ikke drikke alkohol i arbejdstiden, og de må ikke møde påvirkede på arbejde.

Øvrige rusmidler er ulovlige, og de er derfor heller ikke accepterede på Silkeborg Kommunes arbejdspladser.

Politikken gælder for alle medarbejdere ved Silkeborg Kommune.

Formål
Formålet med Politikken om alkohol- og rusmidler er, at:

  • sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø
  • sikre et kompetent møde med borgeren
  • forebygge at medarbejdere udvikler misbrug af alkohol og/eller rusmidler
  • hjælpe medarbejdere, der har problemer med alkohol og/eller rusmidler.

Undtagelser ved særlige lejligheder
Der kan undtagelsesvis serveres alkohol ved særlige lejligheder f.eks. mærkedage og særlige sociale arrangementer. Disse arrangementer bør fortrinsvis afholdes efter arbejdstids ophør og skal aftales med den lokale ledelse.

Medarbejdere, der har kontakt med borgere og brugere, herunder børn og unge under 18 år, må først indtage alkohol, når der ikke længere er borgerkontakt.

Konsekvenser for ansættelse
Det betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet og det kan få ansættelsesretlige konsekvenser i form af advarsel, afskedigelse eller bortvisning såfremt:
- medarbejderen ikke ønsker at modtage hjælp til ophør af misbrug af alkohol eller rusmidler
- hvis en medarbejder møder påvirket på sit arbejde
- hvis man indtager alkohol eller rusmidler i arbejdstiden

Politikken som pdf-fil